MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

 

  Aktuální informace

Opatření k provozu mateřské školy ve školní roce 2020/2021 vzhledem k šíření nemoci COVID - 19.

Vážení zákonní zástupci dětí,

MŠ MLÁDÍ přijala od 1.9.2020 dle pokynů MŠMT, tato opatření:

- Mateřskou školu mohou navštěvovat jen děti nevykazující příznaky infekčního onemocnění.

- Vstup do MŠ je umožněn pouze jednomu zákonnému zástupci nebo pověřené osobe.

- Při vstupu do MŠ Vás žádáme o použití dezinfekce rukou.

- Pobyt zákonných zástupců dětí v MŠ omezte na dobu nezbytně nutnou. Po převlečení dítěte v šatně,

  v co nekratší dobu, předejte své dítě paní učitelce ve dveřích třídy, kterou dítě navštěvuje a opust´te

  budovu MŠ.

- Stejné opatření platí i při odchodu dítěte z MŠ.

- Ke slučování dětí z různých tříd MŠ, bude docházet jen po dobu nezbytně nutnou, a to ráno

  od 6:00 do 7.00 ve třídě OVEČEK a odpoleden od 15.00 do 16.30 také ve třídě OVEČEK.

- Aby adaptační proces u dětí probíhal co nejúspěšněji a přitom byla dodržena přijatá opatření,

  je rodiči umožněn pobyt ve třídě maximálně 15 min.

 

  Děkujeme za respektování a doržování přijatých opatření, která se mohou měnit dle vývoje

  COVID - 19.

                                                

            

AKCE V ŘÍJNU:

- plavání pro děti prozatím pozastaveno - předpokládaný termín dalšího plavání 4. 11. 2020

  VÁŽENÍRODIČE,

  využijte s vašimi dětmi krásy podzimu a přírodního materiálu, který ván nabízí.

  Pokuste se společně vytvořit DÝŃOVÉHO SKŘÍTKA, kterého můžete přinést

  v pondělí 19.10.2020 ráno do MŠ. Všechny DÝŃÁČKY vystavíme na zahradě

  pod lípou. Budeme se těšit na Vaši fantazii, kterou následně odměníme.

 

                                                                                                                              

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMŮ ZÁJMOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

(přijaté opatření od 1.09.2020 dle pokynů MŠMT - zájmové aktivity se od září do prosince ruží vzhledem omezení slučování dětí z různých tříd)

 

                                     

   

          

 AKTUÁLNÍ CENÍKY PRONÁJMŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ.

Ceny za pronájem a služby jednotlivých prostor (částí nemovitých věcí) svěřených do

užívání příspěvkové organizaci jsou stanoveny na základě kalkulace, jelikož není možno

provést odpočet spotřeby elektřiny, vody a tepla.

Nájemné za pronájem třídy činí 100,-Kč/hodinu.

 

 

 

 

           Od 1. 09. 2014 se naš MŠ zapojila do kampaně.

59d9ebfd