MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

 

  Aktuální informace

Vážení zákonní zástupci dětí navštěvujících naší MŠ, s radostí Vám oznamujeme, že

MATEŘSKÁ ŠKOLA JE OD 10. 05. 2021 OTEVŘENA PRO VŠECHNY DĚTI !!!

Děti nebudou testovány a nemusí v MŠ nosit ochranný prostředek úst.

Provoz MŠ bude probíhat stále za zvýšených hygienických opatření

ORGANIZACE PROVOZU:

- doprovázející osoba se v prostorách MŠ pohybuje vždy v respirátoru po dobu nezbytně nutnou

  a při vstupu do MŠ si vždy ruce dezinfikuje připravenou dezinfekcí

- vstup do třídy je i nadále zákonnému zástupci zakázán

  TĚŠÍME SE NA VÁS.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ                                                                                                                    

MĚSÍC ČERVENEC: MŠ uzavřena - náhradní MŠ LÍPOVÁ - HAVÍŘOV MĚSTO

                                  zájemci o tuto MŠ se nahlásí p. učitelkám na jednotlivých třídách 

                                 ( pouze pro pracující rodiče )

 

MĚSÍC SRPEN:  MŠ v provozu - 2. 8. 2021 - 27.8.2021 pouze pro pracující rodiče

                                                    30. 8. 2021 - 31. 8. 2021 MŠ UZAVŘENA

 

                                                          

AKCE ČERVEN:

1.6. - hledání pokladu

3.6. - výlet dětí na ranč Hlučín - 1.tř., 2.tř., 4.tř.,

4.6. - výlet dětí na ranč Hlučín - 3.tř., 5.tř.,

10.6. - technické muzeum ve Vítkovicích - pouze pro předškoláky

v týdnu od 14.6. - 18.6. (termím bude upřesněn) maturita pro předškoláky - rozloučení s předškoláky

21.6. - 25.6. - zábavné odpoledne s dětmi a rodiči

 

 

                                                                                                                              

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMŮ ZÁJMOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

(přijaté opatření od 1.09.2020 dle pokynů MŠMT - zájmové aktivity se od září do června ruží vzhledem omezení slučování dětí z různých tříd)

 

                                     

   

          

 AKTUÁLNÍ CENÍKY PRONÁJMŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ.

Ceny za pronájem a služby jednotlivých prostor (částí nemovitých věcí) svěřených do

užívání příspěvkové organizaci jsou stanoveny na základě kalkulace, jelikož není možno

provést odpočet spotřeby elektřiny, vody a tepla.

Nájemné za pronájem třídy činí 100,-Kč/hodinu.

 

 

 

 

           Od 1. 09. 2014 se naš MŠ zapojila do kampaně.

59d9ebfd