MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

 

  Aktuální informace - přijaté děti do MŠ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov - Šumbark Mládí 23/1147

přijala děti evidované pod těmito registračními čísly:

                                                                                            36                   přijímá se od 1.9. 2022     

                                                                                            42                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            12                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            41                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            44                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            10                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            37                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              5                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            16                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            18                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            38                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            39                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            32                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            22                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              3                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            43                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            24                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              7                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            14                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            27                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              9                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              4                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              1                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            30                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            29                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              8                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            35                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            17                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            40                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            19                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            28                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            26                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            20                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            13                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            11                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            15                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                              6                   přijímá se od 1.9. 2022

                                                                                            34                   přijímá se od 1.9. 2022

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Havířov - Šumbark Mládí 23/1147,

nepřijala k 1.9. 2022 děti evidované pod těmito registračními čísly:

                                                                                             2                   nepřijímá se

                                                                                           33                   nepřijímá se

                                                                                           23                   nepřijímá se

                                                                                           25                   nepřijímá se

                                                                                           21                   nepřijímá se

                                                                                           31                   nepřijímá se

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

CO NÁS ČEKÁ V MĚSÍCI KVĚTNU?                               

6. 05. - SKUPINA MARBO - ŽÁDNÝ MUZIKANT Z NEBE NESPADL (výchovný koncert)

10. 05. - PRAVENTIVNÍ PROGRAM CENTRUM PREVENCE - PŘEDŠKOLÁCI

17. 05. - KDPB - BACILY A VIRY PORAZÁME - divadlo

31. 05. - DIVADLO LOUTEK OSTRAVA - JAK BYLA VOSA MARCELKA RÁDA, ŽE JE

 

                                                                                                                                                                            

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMŮ ZÁJMOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

 

ÚTERÝ:                 POHYBOVÉ DOVÁDĚNÍ                   15.00 - 15.30 hod                          6. TŘÍDA

STŘEDA :              MLUVKOHRÁTKY                             15.00 - 15.30 hod                          6. TŘÍDA

ČTVRTEK:             KLUB PŘEDŠKOLÁKŮ                     12.30 - 13.00 hod                          6. TŘÍDA

ČVRTEK:               VESELÁ ANGLIČTINA                       15.00 - 15.45 hod                          6. TŘÍDA

 

                           

          

 AKTUÁLNÍ CENÍKY PRONÁJMŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ.

Ceny za pronájem a služby jednotlivých prostor (částí nemovitých věcí) svěřených do

užívání příspěvkové organizaci jsou stanoveny na základě kalkulace, jelikož není možno

provést odpočet spotřeby elektřiny, vody a tepla.

Nájemné za pronájem třídy činí 100,-Kč/hodinu.

 

 

 

 

           Od 1. 09. 2014 se naš MŠ zapojila do kampaně.

59d9ebfd