MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

 

  Aktuální informace

Opatření k provozu mateřské školy ve školní roce 2020/2021 vzhledem k šíření nemoci COVID - 19.

Vážení zákonní zástupci dětí,

MŠ MLÁDÍ přijala od 1.9.2020 dle pokynů MŠMT, tato opatření:

- Mateřskou školu mohou navštěvovat jen děti nevykazující příznaky infekčního onemocnění.

- Vstup do MŠ je umožněn pouze jednomu zákonnému zástupci nebo pověřené osobe.

- Při vstupu do MŠ Vás žádáme o použití dezinfekce rukou.

- Pobyt zákonných zástupců dětí v MŠ omezte na dobu nezbytně nutnou. Po převlečení dítěte v šatně,

  v co nekratší dobu, předejte své dítě paní učitelce ve dveřích třídy, kterou dítě navštěvuje a opust´te

  budovu MŠ.

- Stejné opatření platí i při odchodu dítěte z MŠ.

- Ke slučování dětí z různých tříd MŠ, bude docházet jen po dobu nezbytně nutnou, a to ráno

  od 6:00 do 7.00 ve třídě OVEČEK a odpoleden od 15.00 do 16.30 také ve třídě OVEČEK.

- Aby adaptační proces u dětí probíhal co nejúspěšněji a přitom byla dodržena přijatá opatření,

  je rodiči umožněn pobyt ve třídě maximálně 15 min.

 

  Děkujeme za respektování a doržování přijatých opatření, která se mohou měnit dle vývoje

  COVID - 19.

                                                

            

AKCE:

- plavání pro děti prozatím pozastaveno - předpokládaný termín dalšího plavání leden

  VÁŽENÍRODIČE,

  PŘEJEME POHODOVÉ VÁNOČNÍ DNY

 OD 23. 12. 2020 DO 3. 01. 2021 JE PROVOZ V MŠ PŘERUŠEN.

 

                                                                                                                              

ČASOVÝ HARMONOGRAM PROGRAMŮ ZÁJMOVÝCH AKTIVIT DĚTÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

(přijaté opatření od 1.09.2020 dle pokynů MŠMT - zájmové aktivity se od září do prosince ruží vzhledem omezení slučování dětí z různých tříd)

 

                                     

   

          

 AKTUÁLNÍ CENÍKY PRONÁJMŮ A SLUŽEB POSKYTOVANÉ PŘÍSPĚVKOVOU ORGANIZACÍ.

Ceny za pronájem a služby jednotlivých prostor (částí nemovitých věcí) svěřených do

užívání příspěvkové organizaci jsou stanoveny na základě kalkulace, jelikož není možno

provést odpočet spotřeby elektřiny, vody a tepla.

Nájemné za pronájem třídy činí 100,-Kč/hodinu.

 

 

 

 

           Od 1. 09. 2014 se naš MŠ zapojila do kampaně.

59d9ebfd