MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

  Informace pro rodiče

 

Provoz MŠ: začíná v 6.00 hod a končí v 16.30 hod včetně provozu o prázdninách.

Informace o omezení nebo přerušení provozu MŠ zveřejňuje ředitelka školy nejméně dva měsíce předem, a to ve vývěsní skříńce na budově, u hospodářky školy a v jednotlivých šatnách tříd.

Přijímání dětí: termín zápisu dětí do MŠ vyhlašuje Magistrát města Havířova, děti jsou přijímány i během celého školního roku, pokud je volné místo.

Návštěva MŠ: v průběhu celého školního roku je možné navštívit MŠ kdykoliv po telefonické dohodě. Ve školním roce jsou organizovány dny otevřených dveří.

Děti potřebují do MŠ: papuče (bezpečné, nejlépe s plnou patou a špičkou(, vhodné oblečení do třídy, vhodné oblečení pro pobyt venku, pyžamo, náhradní spodní prádlo včetně ponožek, punčochových kalhot, trika a věcí na cvičení. Vše dětem řádně označit - podepsat.

Všechny děti jsou pojištěny proti úrazu. 

Platby:

Měsiční úplata za docházku dítěte je 450,- Kč

Úplaty jsou zproštěny děti, které v předcházejícím šk. roce k 31. 8. dovrší 5 let a děti s odloženou školní docházkou.

Stravné pro děti od 3 - 6 let 30,- Kč/den, děti s odkladem školní docházky 35,- Kč/den.

Způsob platby: na účet MŠ u KB (č. účtu MŠ: 60338791/0100) nebo přímá platba hospodářce školy.

 

Adaptace dětí.

Proč si jedno dítě tak lehce zvykne a jiné každé ráno pláče a nechce se rozloučit s maminkou nebo tatínkem? Nabízíme Vám, jak usnadnit dítěti vstup do MŠ.

Před nástupem do MŠ se seznamte s prostředím - procházky kolem mateřské školy, návštěva - Den otevřených dveří v MŠ, návštěva na školní zahradě apod.
Domluvte si délku pobytu dítěte v MŠ.

Jak trénovat odloučení?
Rodiče by měli zvolit vhodnou strategii k emočnímu otužování dítěte - vyplatí se dítě čas od času svěřit na několik hodin známým či příbuzným,aby si zvyklo na to, že nemusí být jen u maminky. Každou ochotu vzdálit se na čas z rodičovské péče je třeba patřičně ocenit pochvalou, ale POZOR - dítě nesmí získat pocit, že se jej rodiče chtějí zbavit.

Dítě by mělo vědět při loučení v šatně, že mu maminka neuteče, že se vždy vrátí. S dítětem se rozlučte krátce a bez nervozity nebo křiku. Dlouhé loučení a emotivní vypětí je bolestné pro Vás, ale nejvíce pro Vaše dítě. Vysvětlete dítěti, že každý má své povinnosti a že jiné řešení není (nedávejte dítěti naději, že se to pokusíte zařídit jinak - např. hlídání u babičky a pak to případně nesplníte - dítě je pak zklamané a nedůvěřivé i k učitelkám!!!)
Domluvte se se svým dítětem, kdy jej vyzvednete a snažte se to dodržet!!

Komunikujte s učitelkou, protože ona bude další osobou, která bude Vaše dítě znát.

Dítě by mělo zvládnout před nástupem do MŠ:
základy sebeobsluhy - částečné svlékání, oblékání, vyzutí a obutí
základní hygienické návyky - použití mýdla a ručníku, potřebuWC zvládá včas
umět se samo najíst a napít z hrnku
umět si říct, co potřebuji a chci
respektovat pokyny dospělého
půjčování hraček

Dětem pomáháme v jednotlivých detailech, zároveň v souladu a ve spolupráci s Vámi vedeme děti ke stále větší samostatnosti.

Doporučení pro ranní pohodu:
Vzhledem k dennímu režimu, malé děti ŠKOLKOVÍ ZAČÁTEČNÍCI, voďte raději v čase po půl 8 do 8.00 hod. Pokud je to jen trošku možné, nechte si dostatek času před spěchem do práce a možnost v prvních dnech vyzvedávat dítě po obědě, či brzy odpoledne po odpočinku a odpolední svačince. Celodenní pobyt ve školce je zejména pro nové a malé děti velmi náročný.

Co bude znamenat pro vaše dítě MŠ?
Vaše dítě si musí vytvořit důvěru k nové blízké osobě - učitelce, která je zde současně pro řadu dalších dětí.
Vaše dítě si bude rozvíjet vztahy se skupinou nových dětí.
Vaše dítě se musí učit novým pravidlům - sebeobslužným, společenským, bezpečnostním a pravidlům soužití ve třídě.
Vaše dítě se musí přizpůsobit novému dennímu rytmu.

Těšíme se na Vaše děti, ale i na spolupráci s Vámi. Rádi bychom naplnili poslání naší mateřské školy - SPOKOJENÉ DÍTĚ!

 

VÁŽENÍ RODIČE
 
Mateřská škola je místo, kde se ve většině případů děti poprvé setkávají i s jinou úpravou pokrmů než jsou zvyklé z domova. Dalo by se říct, co rodina to jiný jídelníček. A tak skloubit navyklé „chutě“ dětí z domova s jídelníčkem MŠ zejména ze začátku školního roku a nástupu dítěte do MŠ je většinou obtížné.
V mateřské škole se snažíme vařit nejen chutně, ale také zdravě, kvalitně a podle moderních požadavků na stravování.
Při sestavování jídelníčku přísně hlídáme doporučenou spotřebu cukrů, tuků, mléka, mléčných výrobků, masa, ryb, zeleniny a ovoce. Konceptem zdravého stravování není tedy pouze konzumace ovoce, zeleniny a racionální výživy, ale i konzumace masa, ryb, mléka, cukrů, luštěnin a dalších potravin, jejichž spotřebu v rámci spotřebního koše školní jídelny paní hospodářka měsíčně vyhodnocuje.
V naší MŠ vaříme moderně a udržujeme si vysoký hygienický standart. Jídlo připravujeme z větší části v konvektomatu, který umožňuje vaření v páře, smažíme na minimálním množství tuku a to vše šetrně, tak aby se v potravinách uchovalo co nejvíce vitamínů a minerálů.
Hlavní podíl na výchově Vašich dětí ke zdravé výživě však zůstává na Vás rodičích. Je proto důležité, abyste pravidelně sledovali jídelníček v mateřské škole a motivovali děti ke konzumaci méně oblíbených jídel a vhodným výběrem domácí stravy doplňovaly jídelníček dětí.
 
 
CO BY VÁS MOHLO V JÍDELNÍČKU PŘEKVAPIT


Každý týden je zařazován bezmasý pokrm.
Dvakrát za měsíc se dětem nabízí sladký pokrm.
Pravidelně jsou zařazovány luštěniny a to formou luštěninových polévek, pomazánek a pokrmů.Je doporučeno podávat luštěniny v menších porcích a častěji tak, aby byla zajištěna jejich lepší stravitelnost. Luštěniny mohou být proto součástí pomazánek, rizot, salátů, gulášů apod. Luštěniny je výhodnější zkombinovat s chlebem a dušenou zeleninou nebo zeleninovým salátem, než s uzeninou či uzeným masem. Kombinace luštěnin a uzenin není doporučena, neboť je pro děti i dospělé osoby velmi zatěžující, špatně stravitelná.
Do jídelníčku pravidelně zařazujeme celozrnné pečivo a občas také celozrnné těstoviny.
Zeleninu nabízíme tepelně upravenou i syrovou. Tepelně upravená je součástí polévek a pokrmů. Syrová zelenina je podávána jako doplněk dopolední svačiny či odpolední svačiny nebo jako salát.Zdravou součástí zeleninových salátů je kysané nesterilované zelí, které podporuje a obnovuje střevní mikroflóru a tím posiluje imunitu.
Ovoce preferujeme zásadně čerstvé.
Uzeniny nejsou nabízeny. Zato se na jídelníčku objevují ryby, krůtí, kuřecí a klokaní maso.
Nezapomínáme na mléčné výrobky a do jídelníčku je řadíme denně, neopomínáme ani mléčné kysané výrobky. Mléko považujeme za pokrm, nikoliv nápoj, proto jsou v průběhu dne k dispozici nemléčné nápoje v rámci zajištění pitného režimu.
Z nápojů jsou doporučené různé ovocné čaje, ředěné 100% džusy a také voda. Snahou je nápoje nepřeslazovat.
 
 
JAKÁ BY MĚLA BÝT STRAVA DĚTÍ PO DOSAŽENÍ 3 LET
 
 
Omezit nabídku sladkostí všech druhů včetně nezakysaných slazených mléčných výrobků, mražených krémů, limonád a slazených ovocných „NEKTARŮ“.
-      Vyhýbat se použití tepelně nezpracovaných uzenin.
-      Vyhýbat se přeslazenému kynutému pečivu.
-      Omezit použití živočišných tuků (tučné druhy masa nahradit rybami a drůbeží)
-      Pravidelně používat zeleninu čerstvou i tepelně zpracovanou.
-      Pokusit se dítěti nabídnout vhodným způsobem upravené luštěniny.
 
 
Jelikož u předškolních dětí zajišťuje stravování ve školce příjem až dvou třetin celodenní stravy, jsme si vědomy toho, že školní stravování se významně podílí na budování stravovacích návyků dítěte.
Proto se snažíme připravit jídlo tak, aby měla školka co nejvíce spokojených strávníků.
 
 
Iveta Palowská
ředitelka mateřské školy

                                                                

 

MAMINKO A TATÍNKU, PROSÍM ......

aneb školková pravidla pro dospělé

- Přiveďte  mě do školky a choďte si pro mě včas, není mi to příjemné být poslední.

- Pokud nebudeme stíhat, zavolejte paní učitelce, aby se mnou počítala.

- Neprotahujte ranní loučení, je mi potom ještě větší smutno.

- Nevoďte mě do školky, když mi není dobře nebo jsem nemocný, nakazil bych kamarády, celý den bych

  tam proplakal a paní učitelka by vám stejně zavolala, ať si pro mě příjdete.

- Nedávajte mi potají do kapsičky ani s sebou do školky žádné sladkosti, ve školce mají pro nás sladké

  svačinky, které jsou pro nás vhodné.

- Když budu mít narozeniny, můžete pro děti upéct něco dobrého, nebo donést nějaké ovoce a zeleninu,

  všichni to pak společně oslavíme a o dobrůtky se rozdělíme.

- Čtěte pozorně informace na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.

- Buďte upřímní a nezapomeňte paním učitelkám sdělit všechny důležité věci, nebo změny, které by měly

  vědět.

- Jděte nám příkladem a dodržujte školková pravidla s námi.