MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

  Vzdělávací program
 
POVÍDÁM, POVÍDÁM POHÁDKU ....

Filozofie vzdělávacího programu je symbolizována barevnými klíčky, katerými každý den v mateřské škole otevíráme a zavíráme bránu poznávání přírody v přirozených souvislostech a získávat tak reálnější pohled na svět, aktivnímu řečovému projevu a budování postojů a návyků zdravého životního stylu.                                         

Charakteristika integrovaného bloku:

Seznamování dětí s řečí pomoci pohádek a příběhů, vytváření jejich pozitivního vztahu ke knize, divadlu, umění k mluvenému slovu. Rozvíjení vyjadřování dětí, jejich představivosti a fantazie. Uvádění dětí do světa pohádek a tvořivé vyjádření jejich prožitků.

 

Záměr vzdělávacího cíle:

Uplatnit svou fantazii a přestavivost v literárních a dramatických činnostech, rozvíjení slovní zásoby řeči. Prostřednictvím integrovaného bloku ŠVP získat vlastní prožitky a navodit kladný vztah dětí k literautuře, k umění ke knize a mluvenému slovu. Rozvíjet čistý a hlasitý jazykový projev dítěte.

1. CÍLE PROJEKTU :

1. Rozvíjet jazykové a řečové schopnosti dětí a jejich kultivovaný projev.

2. Vést děti k osvojování některých poznatků a dovedností předcházejících dojmy a prožitky.

3. Rozvíjet schopnost a dovednosti dítěte - vyjádřit získané dojmy a prožitky.

4. Vytvářet pozitivní vztah ke knize, k divadlu.

5. Rozvíjet kooperativní dovednosti mezi dětmi.

6. Seznámit děti se světem umění.