MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

  Režim dne

Denní režim vychází nejen z hygienických a bezpečnostních pravidel pro děti předškolního věku a podmínek předškolního vzdělávání, ale také z požadacků rodičů a pořeb dětí.

ORIENTAČNÍ ČASOVÉ ROZVRŽENÍ DENNÍHO PROGRAMU DĚTÍ:

6.00 - 7.00

Otevírání mateřské školy, scházení dětí na určeném pavilonu, spontánní hry dětí, vzájemné setkávání dětí z celé MŠ.

7.00

Scházení dětí na třídách, zahájení programu, spontánní činnosti a hry, pohybové aktivity a hry, didaktické zaměřené činnosti, pitný režim.

8.00 - 9.30

Průběžná svačina podle potřeby dětí, osobní hygiena. Dokončení činností a aktivit dopoledního programu, předání prožitků dopoledních činností, diskuse, vytváření námětů.

9.30 - 11.30

Zpravidla pobyt venku - pohybové aktivity, hry na zahradě, vycházky do okolí MŠ s přihlédnutím ke vhodným povětrnostním podmínkám.

11.30 - 12.45

Oběd, osobní hygiena, čištění zubů a příprava na odpočinek.

12.45 - 14.00

Odpočinek dětí na lehátku dle individuálních potřeb, klidové činnosti, individuální práce s dětmi, průběžné vstávání a uklízení lůžkovin.

14.00 - 15.30

Průběžná svačina, spontánní aktivity dětí, pokračování v dokončování dopoledních aktivit, hry na zahradě, děti postupně odcházejí domů, uzavření jednotlivých tříd, převedení dětí do třídy s prodlouženým provozem.

15.30 - 16.30

Spontánní aktivity dětí, hry na zahradě, zájmové čionnosti, zavírání matřské školy.