MATEŘSKÁ ŠKOLA MLÁDÍ

HAVÍŘOV - ŠUMBARK, Mládí 23/1147

  Zájmové aktivity

 

Odbornost učitelek umožňuje zajišťovat dětem nadstandardní služby formou programů zájmových a tvořivých aktivit, a to: 
  

Zpívání pro radost - podchycuje přirozený zájem dětí o zpívání a přirozenou cestou podněcuje jejich hudebnost.

  

Angličtina hrou - zajišťuje nejzákladnější řečové dovednosti formou her.

 

Klub předškoláků - řipravit děti na úspěšný vstup do školy.

  

Pohybové dovádění  -  vytváří u dětí radost z pohybu a povědomí o tom, že pohyb je důležitou součástí zdravého životního stylu a mělo by se stát samozřejmostí každodenního života.